A gondolat, amely a tanoda létrehozását meghatározta, már többször megfogalmazódott bennem. Harminc éves tanítói pályafutásommal a hátam mögött úgy éreztem, hogy itt az ideje váltani. A hivatástudat, a gyermekek szeretete, a sok megélt sikerélmény befolyásolta döntésemet. Pedagógiai gyakorlatom, tapasztalatom alapján megszületett az elhatározás, hogy egy magánkézben lévő vállalkozást indítsak.
2008. november 27-én megnyitottam a Bóbita Tanodát.

Úgy gondoltam, hogy barátságos környezetben, személyre szabott megoldásokkal eredményesebben hozzájárulhatok a gyermekek fejlődéséhez. Ma már büszkén állíthatom, hogy sikerült létrehozni egy olyan intézményt, hol a gyerekek, a szülők és a pedagógusok egyaránt jól érzik magukat. Hogy jó irányba haladunk, bizonyítja jó hírnevünk, a gyermekek mosolya, a szülők hosszú távú bizalma.

Tapasztalataink pozitívak, úgy látjuk van értelme munkánknak. Napközis tanulóink jól érzik magukat, szívesen jönnek ide. Hasonlítunk egy nagy családra, ahol a gyerekek otthonos környezetben, nagy szeretetben töltik délutánjaikat. Az idősebbek szívesen segítenek a kis elsősöknek a tanulásban, akik példaként tekintenek rájuk. Szívesen játszanak együtt, az előadásokon együtt vesznek részt, együtt dolgoznak a kézműves foglalkozásokon.

A szeretetteljes, nyugodt körülmények, a türelmes, szakképzett pedagógusok hozzájárulnak a sikeres tanulmányi munkához. Igyekszünk mindennap maximálisan feldolgozni a tanult tananyagot, elkészíteni a házi feladatot. Gyakran fejlesztő feladatokkal, kutatómunkával egészítjük ezt ki. Mindezekhez rendszeresen használjuk a fejlesztő számítógépes, interaktív programokat is.


A már „kirepült” tanulóink megállják helyüket az új intézményeikben. Hamar beilleszkedtek, s kiváló tanulmányi eredményeket érnek el. Az iskolára felkészítő foglalkozások nagyon népszerűek, melyben a nagycsoportos óvodások játékos keretek között hangolódhatnak az iskolára. Sikerességét az első osztályos tanító nénik pozitív véleménye is bizonyítja.

Szakképzett, gyakorlott pedagógusok biztosítják a vidám alkotó munkát. Személyes példamutatással is elősegítjük, hogy gyermekeink személyisége jó irányba fejlődjön.

20170207_142243

Reklámok